Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
DOTYCZY OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATEK AKTYWIZACYJNY
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że kwota dodatku aktywizacyjnego jako świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 362) podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ww. ustawy kwota podatku pomniejszana będzie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli o tzw. ulgę podatkową.
W celu uniknięcia dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym należy poinformować o tym fakcie pracodawcę. Oznacza to, że przez okres wypłacania dodatku aktywizacyjnego do odliczania co miesiąc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jest zgodnie z art. 35 ust. 5 ww. ustawy zobligowany Urząd Pracy.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

POWIATOWY URZĄD PRACY 
78-400 Szczecinek
ul. Koszalińska 91
adres e-mail: szsc@praca.gov.pl

Tel. +48 (94) 37-28-880 
Fax. +48 (94) 37-53-950

http://szczecinek.praca.gov.pl/

Filia Barwice 
78-460 Barwice
ul. Pomorska 3
adres e-mail:szscba@praca.gov.pl

Tel./Fax. +48 (94) 37-36-440 

więcej

Nasze media społecznościowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę