Ochrona danych osobowych (aktualne od 01.03.2023) - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Ochrona danych osobowych (aktualne od 01.03.2023)

Klauzule informacyjne (aktualne od 01.03.2023)

Załączniki
Bezrobotni korzystający z pomocy określonej w ustawie.pdf (pdf, 812 KB)
Poszukujący pracy korzystający z pomocy okreslonej w ustawie.pdf (pdf, 819 KB)
Osoby nie zarejetrowane korzystające z pomocy okreslonej w ustawie.pdf (pdf, 645 KB)
Cudzoziemcy zamierzający wykowanywac lub wykonujący pracę na terytorium RP.pdf (pdf, 646 KB)
Poręczyciele pomocy określonej w ustawie i ich współmałżonkowie.pdf (pdf, 862 KB)
Przedsiębiorcy.pdf (pdf, 950 KB)
Inne podmioty korzystające z pomocy okreslonej w ustawie.pdf (pdf, 923 KB)
Zamierzający powierzyc lub powierzający wykonywanie pracy.pdf (pdf, 598 KB)
Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi.pdf (pdf, 573 KB)
Osób ubezpieczonych.pdf (pdf, 546 KB)
Płatników składek.pdf (pdf, 515 KB)
Opiekunowie staży i przedstawiciele pracodawcy.pdf (pdf, 573 KB)
Członkowie rady rynku pracy.pdf (pdf, 547 KB)
Użytkownicy sepi.pdf (pdf, 541 KB)
Kandydaci do pracy.pdf (pdf, 445 KB)
Pracownicy.pdf (pdf, 639 KB)
Osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.pdf (pdf, 526 KB)
Osoby korzystające ze świadczeń socjalnych.pdf (pdf, 558 KB)
Osoby poszkodowane w wypadkach.pdf (pdf, 508 KB)
Osoby odbywające staż.pdf (pdf, 491 KB)
Osoby odbywające praktyki.pdf (pdf, 473 KB)
Osoby kierujące korespondencję.pdf (pdf, 513 KB)
Osoby skladajace skargi.pdf (pdf, 474 KB)
Osoby swiadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.pdf (pdf, 484 KB)
art.15 zzb.pdf (pdf, 1222 KB)
art.15 zzc.pdf (pdf, 905 KB)
art.15 zzd.pdf (pdf, 627 KB)
art.15 zzda.pdf (pdf, 622 KB)
art.15 zze.pdf (pdf, 1053 KB)
art.15 zze2.pdf (pdf, 1022 KB)
art.15 zze4.pdf (pdf, 611 KB)
art.15 zze4 rozporządzenie rozdz.3.pdf (pdf, 637 KB)
Sygnaliści (pdf, 504 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę