Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt PO WER

Powiat Szczecinecki/Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku realizuje trzecią edycję projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Projekt PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie...

Projekt RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż realizuje projekt pt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim-II" w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy...

Trener Pracy

„TRENER PRACY- ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Jest to projekt pilotażowy, realizowany w latach 2008-2010 na mocy Porozumienia nr 6/POR/TRP/2007. Na ten cel przeznaczono kwotę 680.540 PLN. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę