Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Statystyki i analizy Powiatowego Urzędu Pracy

Tablice statystyczne

Co miesięczne sprawozdania MPiPS-01, MPiPS-01 Załącznik 1 zawierające informacje o wielkości i strukturze bezrobocia w powiecie szczecineckim

Więcej

Monitoring zawodów

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Szczecineckim. 

Więcej

Bezrobocie w układzie gmin

Informacje o bezrobociu w gminach powiatu szczecineckiego publikowane w ujęciu miesięcznym

Więcej

Roczne raporty

Roczne raporty z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku

Więcej

Statystyki graficzne

 
Statystyki graficzne dla Powiatu
Szczecineckiego

Więcej 

Statystyki graficzne dla Polski

Więcej
Statystyki graficzne

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiecie szczecineckim, województwie zachodniopomorskim oraz kraju w latach 2001-2022

Wiecej

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń.

Więcej

Liczba osób bezrobotnych w latach 1990-2018

Wykres - Liczba bezrobotnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę