Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska RPO

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostajacych bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim IV" ...

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska, środki na podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie lub doposażenie stanowiska środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Bezpłatny kurs w OSZ Szczecinek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku prowadzi nabór w 2018 r. na bezpłatny kurs: Operator obrabiarek CNC. W programie min.: wykonywanie dokumentacji technicznej przy zastosowaniu ...

Spotkanie informacyjne „ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy”

Spotkanie informacyjne „ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy”

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W dniu 18.06.2018 roku Powiat Szczecinecki/Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku podpisał aneks na kontynuację trzeciej edycji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „BEZPŁATNE SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE ORAZ PŁATNE STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH,...

Informacja - prace interwencyjne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki na prace interwencyjne w ramach projektu " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie...

Ochrona danych osobowych

Załączniki Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia ...

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych do składania ofert cenowych na szkolenia...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dni i godziny otwarcia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
od godz. 7.00 do 15.00

Czwartek:
od godz. 8.00 do 16.00
 
Przyjmowanie interesantów:
 
Poniedziałek, wtorek, środa:
od godz. 7.15 do 14.45

Czwartek:
od godz. 8.15 do 15.45
 
Piątek
od godz. 7.15 do 14.00
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wtorek  od godz. 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.45 do 15.15
Czwartek od godz. 9.00 do 12.00


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku

ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek

tel./fax: (0 94) 37 28 880
fax: (0 94) 37 53 950

e-mail: szsc@praca.gov.pl
NIP:  673-16-66-478
REGON: 331036533

Mapa położenia filii urzędu

PUP Szczecinek
Filia Barwice

ul. B. Chrobrego 20
78-460 Barwice

tel./fax: (0 94) 37 36 440

e-mail: szscba@praca.gov.pl
NIP: 673-16-66-478
REGON: 331036533


Konto Funduszu Pracy: (obowiązuje od 12.10.2014r.)

Bałtycki Bank Spółdzielczy 02 85661042 0501 1203 2004 0002

Opłaty z tyt. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 06 8566 1042 0501 1203 2004 0027
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę