Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Zaproszenie do składania ofert cenowych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych do składania ofert cenowych na szkolenia...

Zaproszenie do współpracy przy realizacji projektu " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej"

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 została podpisana umowa na realizację Projektu " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących...

Ogłoszenie o naborze wniosków - środki na podjęcie działalności gospodarczej ZAGRANICA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór wniosków z Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych powracajacych z zagranicy" na: środki na podjęcie działalności...

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska, środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostajacych bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim IV" ...

Ogłoszenie o naborze wniosków - środki na podjęcie działalności gospodarczej POWER

Powiat Szczecinecki/Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na: środki na podjęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż w dniu 19.04.2018 została podpisana umowa na realizację projektu pt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się...

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Informacja - zmiana konta dla wpłat dot. zatrudniania cudzoziemców

UWAGA! Od 01.05.2018 obowiązuje nowy nr konta dla wpłat dot. zatrudniania cudzoziemców, tj. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz prac sezonowych. Wpłaty proszę dokonywać na konto...

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z KFS.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dni i godziny otwarcia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
od godz. 7.00 do 15.00

Czwartek:
od godz. 8.00 do 16.00
 
Przyjmowanie interesantów:
 
Poniedziałek, wtorek, środa:
od godz. 7.15 do 14.45

Czwartek:
od godz. 8.15 do 15.45
 
Piątek
od godz. 7.15 do 14.00
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wtorek  od godz. 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.45 do 15.15
Czwartek od godz. 9.00 do 12.00


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku

ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek

tel./fax: (0 94) 37 28 880
fax: (0 94) 37 53 950

e-mail: szsc@praca.gov.pl
NIP:  673-16-66-478
REGON: 331036533

Mapa położenia filii urzędu

PUP Szczecinek
Filia Barwice

ul. B. Chrobrego 20
78-460 Barwice

tel./fax: (0 94) 37 36 440

e-mail: szscba@praca.gov.pl
NIP: 673-16-66-478
REGON: 331036533


Konto Funduszu Pracy: (obowiązuje od 12.10.2014r.)

Bałtycki Bank Spółdzielczy 02 85661042 0501 1203 2004 0002

Opłaty z tyt. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 29 8566 1042 0501 1203 2004 0001 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę