Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


"Krajowy Fundusz Szkoleniowy" - efektywne wsparcie przedsiębiorców w polityce zatrudnieniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku serdecznie zaprasza Pracodawców z terenu Powiatu Szczecineckiego na spotkanie organizowane w ramach "Europejskich Dni Pracodawców 2017"." Krajowy Fundusz...

Przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach: przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne...

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Ogłosznie w sprawie naboru wniosków - nabór zamknięty.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zaprasza zainteresowanych do składania wniosków w ramach: Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla osób po 50 roku życia.

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”.

Informacja - Prace interwencyjne, staże z FP

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki na prace interwencyjne oraz staże finansowane z Funduszu Pracy zostały wykorzystane.

Bezpłatny kurs: „operator wózka jezdniowego "

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku prowadzi nabór na bezpłatny kurs: „operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej "

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków - środki na podjęcie działalności gospodarczej - nabór zamknięty.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków - środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS - nabór zamknięty.

Powiatowy urząd Pracy w Szczecinku ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

Spotkanie informacyjne 22.09.2017 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 22 września 2017r. organizuje spotkanie informacyjne pn.: „Fundusze...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dni i godziny otwarcia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
od godz. 7.00 do 15.00

Czwartek:
od godz. 8.00 do 16.00
 
Przyjmowanie interesantów:
 
Poniedziałek, wtorek, środa:
od godz. 7.15 do 14.45

Czwartek:
od godz. 8.15 do 15.45
 
Piątek
od godz. 7.15 do 14.00
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wtorek  od godz. 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.45 do 15.15
Czwartek od godz. 9.00 do 12.00


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku

ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek

tel./fax: (0 94) 37 28 880
fax: (0 94) 37 53 950

e-mail: szsc@praca.gov.pl
NIP:  673-16-66-478
REGON: 331036533

Mapa położenia filii urzędu

PUP Szczecinek
Filia Barwice

ul. B. Chrobrego 20
78-460 Barwice

tel./fax: (0 94) 37 36 440

e-mail: szscba@praca.gov.pl
NIP: 673-16-66-478
REGON: 331036533


Konto Funduszu Pracy: (obowiązuje od 12.10.2014r.)

Bałtycki Bank Spółdzielczy 02 85661042 0501 1203 2004 0002
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę