Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Komunikaty!
 

Dzień 1 grudnia 2018 r ustalono dniem roboczym (sobota)
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku za dzień 24 grudnia 2018 r.

Dzień 24 grudnia 2018 r ustalono dniem wolnym.

Harmonogram bezpłatnych warsztatów, które ODBĘDĄ SIĘ W CIIPKZ W SZCZECINIE W GRUDNIU 2018

Harmonogram bezpłatnych warsztatów, które ODBĘDĄ SIĘ W CIIPKZ W SZCZECINIE W GRUDNIU 2018

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019

Projekt: Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego

„Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.06.05.00-32-K120/17

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim III PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki na bony na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim...

Ustalenie dni roboczych w grudniu 2018r

Dzień 1 grudnia 2018 r ustalono dniem roboczym (sobota) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku za dzień 24 grudnia 2018 r. Dzień 24 grudnie 2018 r ustalono dniem wolnym.

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska RPO

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostajacych bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim IV" ...

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska, środki na podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie lub doposażenie stanowiska środki na podjęcie działalności gospodarczej

Bezpłatny kurs w OSZ Szczecinek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku prowadzi nabór w 2018 r. na bezpłatny kurs: Operator obrabiarek CNC. W programie min.: wykonywanie dokumentacji technicznej przy zastosowaniu ...

Spotkanie informacyjne „ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy”

Spotkanie informacyjne „ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy”

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

POWIATOWY URZĄD PRACY 
78-400 Szczecinek
ul. Koszalińska 91
adres e-mail: szsc@praca.gov.pl

Tel. +48 (94) 37-28-880 
Fax. +48 (94) 37-53-950

http://szczecinek.praca.gov.pl/

Filia Barwice 
78-460 Barwice
ul. B. Chrobrego 20
adres e-mail:szscba@praca.gov.pl

Tel. +48 (94) 37-36-440 
Fax. +48 (94) 37-36-440

NIP: 673-16-66-478
REGON: 331036533

Konto Funduszu Pracy: (obowiązuje od 12.10.2014r.)

Bałtycki Bank Spółdzielczy 02 85661042 0501 1203 2004 0002

Opłaty z tyt. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 06 8566 1042 0501 1203 2004 0027

więcej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę