Ochrona danych osobowych (archiwalne do 28.02.2021) - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Ochrona danych osobowych (archiwalne do 28.02.2021)

Klauzule informacyjne

Załączniki
Bezrobotni korzystający z pomocy określonej w ustawie.pdf (pdf, 833 KB)
Poszukujący pracy korzystający z pomocy okreslonej w ustawie.pdf (pdf, 865 KB)
Osoby nie zarejetrowane korzystające z pomocy okreslonej w ustawie.pdf (pdf, 620 KB)
Cudzoziemcy zamierzający wykowanywac lub wykonujący pracę na terytorium RP.pdf (pdf, 630 KB)
Poręczyciele pomocy określonej w ustawie i ich współmałżonkowie.pdf (pdf, 835 KB)
Przedsiębiorcy.pdf (pdf, 892 KB)
Inne podmioty korzystające z pomocy okreslonej w ustawie.pdf (pdf, 880 KB)
Zamierzający powierzyc lub powierzający wykonywanie pracy.pdf (pdf, 609 KB)
Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi.pdf (pdf, 582 KB)
Osób ubezpieczonych.pdf (pdf, 556 KB)
Płatników składek.pdf (pdf, 502 KB)
Opiekunowie staży i przedstawiciele pracodawcy.pdf (pdf, 593 KB)
Członkowie rady rynku pracy.pdf (pdf, 549 KB)
Użytkownicy sepi.pdf (pdf, 568 KB)
Kandydaci do pracy.pdf (pdf, 468 KB)
Pracownicy.pdf (pdf, 854 KB)
Osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.pdf (pdf, 576 KB)
Osoby korzystające ze świadczeń socjalnych.pdf (pdf, 582 KB)
Osoby poszkodowane w wypadkach.pdf (pdf, 516 KB)
Osoby odbywające staż.pdf (pdf, 473 KB)
Osoby odbywające praktyki.pdf (pdf, 475 KB)
Osoby kierujące korespondencję.pdf (pdf, 535 KB)
Osoby skladajace skargi.pdf (pdf, 491 KB)
Osoby swiadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.pdf (pdf, 486 KB)
Klauzula informacyjna dla Beneficjentów RPO (pdf, 840 KB)
Klauzula informacyjna dla Beneficjentów POWER (pdf, 570 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę