Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Nagłówek

Aktualności

MIKROPOŻYCZKI na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na utworzenie nowego miejsca pracy

Zapraszamy 15.01.2019r. na spotkanie informacyjno-szkoleniowego w ramach projektu Jeremie 2: MIKROPOŻYCZKI na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na utworzenie nowego miejsca pracy.

PIT-11 za rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2018 świadczenia pieniężne: - zasiłki dla bezrobotnych - dodatki aktywizacyjne Wydawane...

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych do składania ofert cenowych na szkolenia...

Ogłoszenie - badanie zapotrzebowanie pracodawców na środki KFS

Ogłoszenie - badanie zapotrzebowanie pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (IV)

W dniu 06.12.2018 roku Powiat Szczecinecki/Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku podpisał umowę o dofinansowanie czwartej edycji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Harmonogram bezpłatnych warsztatów, które ODBĘDĄ SIĘ W CIIPKZ W SZCZECINIE W GRUDNIU 2018

Harmonogram bezpłatnych warsztatów, które ODBĘDĄ SIĘ W CIIPKZ W SZCZECINIE W GRUDNIU 2018

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019

Projekt: Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego

„Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.06.05.00-32-K120/17

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim III PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki na bony na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim...

Wyświetlanie 1 - 10 z 125 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę