Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Zawartość stron

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia "

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach środków z rezerwy na finansowanie programu
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej będących
w dyspozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia ".

W ramach programu planuje się zaktywizowanie 40 osoby bezrobotne:
 
  • 25 osób zostanie skierowanych na roboty publiczne, które będą trwały 3 miesiące,
  • 7 osób zostanie skierowane na 6 miesięczny staż,
  • 7 osób otrzyma wsparcie w postaci szkolenia
  • 1 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę