Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Zawartość stron

"Aktywny rodzic"
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinkupodpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, który pełni rolę Lidera, oraz ośmioma innymi Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego tj.
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Gryficach;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Policach;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie;
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie*.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 5 roku życia i zakłada refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem w: żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego, u niani lub w przedszkolu, pod warunkiem podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Uczestnik projektu będzie mógł uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 1200 zł miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy (tj. 12 refundacji), licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, ale nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5 rok życia.
Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 136 osób bezrobotnych z terenów powiatów biorących w nim udział.PUP w Szczecinku planuje objąć tą formą aktywizacji 20 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
ogłasza nabór wniosków dla bezrobotnych w ramach projektu „Aktywny rodzic"
Wnioski składamy od 06.04.2022 r. w trybie ciągłym
Więcej informacji w sprawie projektu można uzyskać pod numerami:
94 37 28 897,      94 37 53 914,      94 37 59 907
 logo voucher
Załączniki
Regulamin uczestnictwa w projekcie - Aktywny Rodzic podpisany.pdf (pdf, 632 KB)
zał. 1 - Umowa udziału w projekcie - Aktywny Rodzic_30.03.2022 ZATWIERDZONY.docx (docx, 35 KB)
zał. 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Aktywny Rodzic_30.03.2022 ZATWIERDZONY.docx (docx, 29 KB)
zał. 3 - Formularz rekrutacyjny - Aktywny Rodzic_30.03.2022 ZATWIERDZONY.docx (docx, 37 KB)
zał. 4 - Wniosek o refundację - Aktywny Rodzic_30.03.2022 ZATWIERDZONY.docx (docx, 45 KB)
zał. 5 - Ośw. o statusie uczestnika po zakończeniu udziału - Aktywny Rodzic_30.03.2022 ZATWIERDZONY.docx (docx, 28 KB)
zał. 6 - Ośw. o rezygnacji z udziału w projekcie - Aktywny Rodzic_30.03.2022 ZATWIERDZONY.docx (docx, 28 KB)
ogłoszenie naboru AR 06.04.22.doc (doc, 28 KB)
Plakat Aktywny rodzic (png, 3797 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę