Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Zawartość stron

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Powiat Szczecinecki/Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku realizuje trzecią edycję projektu pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia, które są zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku. Beneficjent planuje zaktywizować w latach 2017 – 2018 minimum 352 osoby bezrobotne, w tym 176 (K) kobiet, oraz 176 (M) mężczyzn. Całkowity budżet projektu wyniesie
w 2017 r. - 2 516 201,00 zł, a w 2018 r. – 1 286 864,45 zł. Czas trwania projektu przewidziano na okres 01.01.2017r.- 30.06.2018r.
 Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach:

  • staży,
  • szkoleń,
  • bonów na zasiedlenie,
  • prac interwencyjnych,
  • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Poza tym, każdy uczestnik projektu będzie objęty działaniami towarzyszącymi:
  • usługi pośrednictwa pracy,
  • usługi poradnictwa zawodowego,
  • Indywidualny Plan Działań.

Osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku zapraszamy do siedziby przy ul. Koszalińskiej 91, 78-400 Szczecinek.

Szczecinek, 16.03.2017 r.


PO WER Plakat

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę