Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Mikroprzedsiebiorca Roku 2017 - Informacje o Konkursie

Mikroprzedsiebiorca Roku 2017 - Informacje o Konkursie

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Dotyczy: naboru do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

Ogłoszenie o naborze wniosków - bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na Bony na zasiedlenie.

Spotkanie informacyjne - „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PROJEKTY BADAWCZO - ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PROJEKTY BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW WRAZ Z...

Uwaga zmiana konta na opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemców

UWAGA! od 23.01.2018 zmiana konta na opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemców. Pracodawcy proszeni są o dokonywanie wpłat na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku nr: 29 8566 1042 0501 1203...

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków.

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, szkolenia, prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim III" ogłasza nabór wniosków na: wyposażenie lub doposażenie stanowiska...

Ogłoszenie o naborze wniosków - staże, prace interwencyjne, szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim...

Ogłoszenie o naborze wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dni i godziny otwarcia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
od godz. 7.00 do 15.00

Czwartek:
od godz. 8.00 do 16.00
 
Przyjmowanie interesantów:
 
Poniedziałek, wtorek, środa:
od godz. 7.15 do 14.45

Czwartek:
od godz. 8.15 do 15.45
 
Piątek
od godz. 7.15 do 14.00
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wtorek  od godz. 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.45 do 15.15
Czwartek od godz. 9.00 do 12.00


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku

ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek

tel./fax: (0 94) 37 28 880
fax: (0 94) 37 53 950

e-mail: szsc@praca.gov.pl
NIP:  673-16-66-478
REGON: 331036533

Mapa położenia filii urzędu

PUP Szczecinek
Filia Barwice

ul. B. Chrobrego 20
78-460 Barwice

tel./fax: (0 94) 37 36 440

e-mail: szscba@praca.gov.pl
NIP: 673-16-66-478
REGON: 331036533


Konto Funduszu Pracy: (obowiązuje od 12.10.2014r.)

Bałtycki Bank Spółdzielczy 02 85661042 0501 1203 2004 0002

Opłaty z tyt. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 29 8566 1042 0501 1203 2004 0001 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę