Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Ogłoszenie - badanie zapotrzebowanie pracodawców na środki KFS

Ogłoszenie - badanie zapotrzebowanie pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2017 świadczenia pieniężne: -zasiłki dla bezrobotnych, -dodatki aktywizacyjne, ...

Spotkanie informacyjne - nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców.

W związku z nowymi przepisami odnośnie zatrudnienia cudzoziemców od 01.01.2018 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku planuje zorganizować spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione nowe...

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Wypłaty zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne.

Nowe zasady dot. zatrudniania cudzoziemców - Ulotki.

Nowe zasady dot. zatrudniania cudzoziemców - Ulotki.

Informacja - bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki na bony na zasiedlenie zostały wykorzystane.

"Krajowy Fundusz Szkoleniowy" - efektywne wsparcie przedsiębiorców w polityce zatrudnieniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku serdecznie zaprasza Pracodawców z terenu Powiatu Szczecineckiego na spotkanie organizowane w ramach "Europejskich Dni Pracodawców 2017"." Krajowy Fundusz...

Przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - nabór zamknięty.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach: przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne...

Ogłosznie w sprawie naboru wniosków - nabór zamknięty.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zaprasza zainteresowanych do składania wniosków w ramach: Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla osób po 50 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dni i godziny otwarcia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
od godz. 7.00 do 15.00

Czwartek:
od godz. 8.00 do 16.00
 
Przyjmowanie interesantów:
 
Poniedziałek, wtorek, środa:
od godz. 7.15 do 14.45

Czwartek:
od godz. 8.15 do 15.45
 
Piątek
od godz. 7.15 do 14.00
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wtorek  od godz. 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.45 do 15.15
Czwartek od godz. 9.00 do 12.00


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku

ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek

tel./fax: (0 94) 37 28 880
fax: (0 94) 37 53 950

e-mail: szsc@praca.gov.pl
NIP:  673-16-66-478
REGON: 331036533

Mapa położenia filii urzędu

PUP Szczecinek
Filia Barwice

ul. B. Chrobrego 20
78-460 Barwice

tel./fax: (0 94) 37 36 440

e-mail: szscba@praca.gov.pl
NIP: 673-16-66-478
REGON: 331036533


Konto Funduszu Pracy: (obowiązuje od 12.10.2014r.)

Bałtycki Bank Spółdzielczy 02 85661042 0501 1203 2004 0002

Opłaty z tyt. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 13 8566 1042 0501 1287 2004 0081 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę