Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia od 01.01.2018 - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku


Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia od 01.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tak jak dotychczas: w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).
 
Procedura rejestracji
 • Pracodawca składa oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce  pobytu stałego - siedziba dotyczy osób prawnych, a pobyt stały osób fizycznych. (druk oświadczenia dostępny w zakładce „Wzory dokumentów" – link do strony https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/wzory-dokumentow/ lub załączniki na naszej stronie). Wypełniając oświadczenie, należy wpisać, m.in.: dane pracodawcy, dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia  i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, zawód i miejsce wykonywania pracy. Proszę pamiętać, że oświadczenia mogą być rejestrowane tylko w przypadku podklas PKD niewymienionych w rozporządzeniu (link do strony http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju (nie-sezonową), jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana;
 • Pracodawca może również złożyć oświadczenie poprzez stronę internetową (link do strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow)
 • Składając oświadczenie do rejestracji pracodawca przedstawia:
  • dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł – wpłata na konto
   06 8566 1042 0501 1203 2004 0027
     – w tytule przelewu "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy - imię i nazwisko cudzoziemca"
  •  oświadczenie o niekaralności,
  • ważny dokument tożsamości,
  • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub kopię innego ważnego dokumentu tożsamości cudzoziemca, a jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
Załączniki
O1 - Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17.docx
O2 - Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter.docx
O3 - Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust..docx
O4 - podjęcie_zakończenie_wzór.docx
O5 - Oswiadczenie podmiotu art. 120 ust. 10 - dot. praca.gov.pl.docx

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę